Lidgeld

Dit jaar bedraagt het lidgeld €35. Dit is de standaardprijs van Scouts en Gidsen Vlaanderen, Daarboven op wragen wij nog is €2 werkingsgeld. Aansluiten (lidgeld betalen) bij Scouts en Gidsen Vlaanderen betekent verzekerd zijn op alle activiteiten van de scouts.

He betalen via overschrijving: BE00 0000 0000 0000. Vermeld in de mededeling van de overschrijving van het lidgeld zeker naam, voornaam en tak (die mag u afkorten naar KAP, W, K, JV, JG, V, G of J) van je zoon/dochter.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor.

Inschrijven

Lid worden

Via deze links kan u online inschrijven. Uw aanvraag zal dan door de groepsleiding goedgekeurd worden. Na uw inschrijving dient u ook lidgeld te betalen (zie hierboven). Het is zeker niet nodig om voor (of na) de eerste vergadering in te schrijven en lidgeld te betalen. Elk nieuw lid kan tot 3 keer mee spelen zonder in te schrijven.

Uniform

Het Uniform bestaat ui een das, een beige hemd of trui (optioneel). En een groene korte broek of rok. Bij de kapoenen is enkel de das verplicht. Vandaf de welpen is het das, hemd en broek. De das kan je kopen bij de leiding, de rest van het uniform is te verkrijgen bij de Hopper winkels.

Verminderd lidgeld.

We vragen jaarlijks om voor elk kind lidgeld te betalen. Dankzj dit bedrag is uw zoon/dochter verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Een ander deel van dit bedrag gaat naar het maken en verzenden van de tijdschriften voor leiding en leden, en de algemene werkingskosten. We begrijpen dat dit lidgeld voor u misschien een groot bedrag is om te betalen. Wij hebben de mogelijkheid om hierop een korting an te bieden, voor wie dit echt nodig heeft. Spreek hiervoor simpelweg een (groeps)leid(st)er aan!

Voordelen bij ziekenfondsen

Mutualiteiten dragen vaak ook bij aan de kosten van vrijetijdsbesteding van uw kinderen. Welke voordelen dit precies zijn, hangt af van welk ziekenfonds u bent. Ga gerust eens langs bij het lokale kantoor van uw mutualiteit en vraag na op welke voordelen u recht hebt.

Belastingvoordelen

De kosten voor kampen en weekends van allen kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap jonger dan 18, kan door middel van een fiscaal attest afgetrokken worden van van de belastingen. Hiervoor moet de (groeps)leiding het 'Attast inzake uitgaven voor de opvang van kinderen' invullen en aan u bezorgen. U moet dit formulier dan bij uw belastigaangifte voegen. Als u dit formulier nog niet gekregen heeft van de scoutsleiding, vraag hen er dan tijdig naar. Meer info vindt u hier.